ADHD

ADHD eller AD/HD [eng: «Attention Deficit Hyperactivity Disorder»] er en diagnose som brukes hvis en person har konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker og / eller hyperaktivitet og impulsivitet og i en sånn grad at det hindrer eller forstyrrer mental, kognitiv og sosial funksjon.

Her er en serie videoer som forklarer ADHD.