Bly

Blyforgiftning skader hjerne, nerver, nyrer, lever, blod, forøyelseskanal, kjønnsorganer. Særlig alvorlig er skader på nervesystem hos barn der nevesystemet ennå er under utvikling.

Symptomer på blyforgiftning: personlighetsendring, hodepine, tap av sansefornemmelser i huden, svakhet, metallisk smak i munnen, ukoordinert gange, dårlig appetitt, oppkast, forstoppelse, kramper og verk i magen, bein og muskelsmerter, høyt blodtrykk, anemi…

Diagnostisering: blodprøve.

kritikk: blodprøver vs hårmineralanalyser

På 90-tallet begynte Roy å få flere symptomer på blyforgiftning. Han oppsøkte lege,og det ble tatt blodanalyser av ham for å se om hans mistanke om blyforgiftning kunnebekreftes. Legen kunne berolige ham med at det ikke var tegn på bly i blodprøvene. Roy undret seg – hva kunne da være årsaken til hans mange plager og symptomer? Etterhvert ble han 100 prosent ufør. Det var helt umulig for ham å klare arbeidet med alle hans helseproblemer. Først i oktober 2003, i en alder av 52 år, hørte Roy om hårmineralanalyser via en kollega av kona.– I utgangspunktet var jeg skeptisk, forteller han, – men jeg tenkte at jeg ikke ville la noe være uprøvd, og noen hårtuster blesendt til USA for å bli analysert. Prøvene ble testet av Trace Elements i Dallas, USA, et av verdens ledende laboratorier for vevsmineranalyse. Hele 47 land rundt i verden sender prøver dit. – Da analysen kom tilbake etter ca tre uker, viste den ekstremt høye verdier av bly, forteller Roy. Hvordan kunne dette ha seg? Blodprøven hos legen hadde jo vist at han ikke hadde noe bly i kroppen… Fra Mat og Helse - Oktober 2006

Naturlegemidler: marietistelfro

Medisinsk behandling består i kelatbehandling og identifikasjon og fjerning av kilden til forgiftningen.

Kelatbehandling ved blyforgiftning - reduksjon av mengden akkumulert bly i kroppen vha et kelat - her: legemidler som binder til seg bly - som: DMSA/Succimerum (eller Ca-EDTA). 1)

Kilder til blyforgiftning

  • matforgiftning
  • Drikkevann - vannforrurensing
  • støv (veistøv husstøv)
  • blymaling (gammel maling)
  • Keramikk, kjeramisk kjøkkenuttyr med blyholdig glassur - inntak av mat og drikke fra… blyforgiftningen kan særlig da oppstå når de kommer i kontakt med mat og drikke som inneholder syre, som frukt, juice, brus, tomater, eddik, vin og sider, gløgg).
  • Yrkesskade smelteverk, batteriindustri, malingindustri, kjemisk industri, rørlegging bygg/riving, PVC-industri, skraphandel, pottemakeri, brannvesen, trykkeri, bensinindustri, rengjøring, blygruver, glassmakere, smykkeproduksjon, sveising, smelteverk, lodding) *kosmetikk *ammunisjon *Blybensin**. Overgangen til blyfri bensin antas å være den viktigste forklaringen på at blynivået i blodet til vanlige mennesker har blitt redusert med 60-80%2).
    • sniffing av bensin
Vinteren 1872 til 1873 omkom 17 fangstfolk av blyforgiftning under en overvintring i Svenskhuset på Kapp Thordsen, på Svalbard. Bly fra hermetikkbokser antas nå å være kilden til forgiftningen. Døde av blyforgiftning

- Kjent komponist døde av blyforgiftning Enorme mengder blyholdig vin var årsaken til at barokk-komponisten Georg Friedrich Händel døde, mener musikkhistoriker.

Beethoven alvorlig syk av blyforgiftning Beethoven slet med helsa store deler av livet. Han hadde dårlig fordøyelse, kroniske buksmerter og var ofte irritabel og deprimert. Takket være analyser av en hårlokk vet vi i dag at Beethoven var blyforgiftet.

En voksen trane ble funnet i forkommen tilstand på Kvål i Melhus, Sør-Trøndelag, sist helg. Fugelen ble tatt hånd om, men døde i løpet av kort tid. Obduksjonen viste av dødsårsaken var akutt blyforgiftning som følge av at tranen hadde spist et blysøkke. Vannfugler mest utsatt for blyforgiftning

1) Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122:1473-6 - Blyforgiftning – en oversikt «Ved blynivå 2–3 mg/l bør kelatorbehandling vurderes og alltid gis ved symptomer (ellers som over). Ved blynivå ³ 3 mg/l»