Søk

Du ser resultatet av dette søket nedenfor. Hvis du ikke finner det du leter etter, så kan du skape en ny side med samme navn som ditt søk ved å klikke på Lag denne siden-knappen.

Resultat

Matchende wikinavn:

hypotyreose: 4 Treff
id_disease)) - Hemochromatose, medfødt sykdom der man tar opp for mye jern fra maten ((http://www.t... factor, IF), sviktende bukspyttkjertel, sykdommer der deler av magesekk eller tynntarm er operert bort ... den skal. Det er tale om en kompliserte prosesser der mange ledd må fungere for at sluttproduktet - T3 ... n enn med T4. Så det er klart det er å foretrekke der T4 gir en fullgod erstatning for tapt tyroideafun
wiki:tillagt_syntaks: 2 Treff
kfanetittel. Se eksempel i artikkelen [[:celle]], der det er hentet ut tre artikler fra navneromet vide... Her med beskrivelser - temmelig håpløst design der, men det går det nok an å rette på, og også ikke
vitamin_b3: 2 Treff
å produsere B3. Et viktig unntak er mais. I land der mais er hovednæringsmiddel, i motsetning til andr... d feil i stoffskiftet som fører til niacinmangel. der innvoller og nyrer har nedsatt evne til å bryte n
fettsyrer: 2 Treff
d én eller flere dobbeltbindinger i karbonkjeden, der dobbeltbindingene kan være i cis- eller trans-kon... . -**Enumettede** fettsyrer er fettsyrer der karbonkjeden har én dobbeltbinding. Finnes i mato
kvikksolv: 1 Treff
nasjonsprogrammer er også en kilde til kvikksølv, der vaksinen inneholder [[thiomersal]] (49 prosent kv
bly: 1 Treff
Særlig alvorlig er skader på nervesystem hos barn der nevesystemet ennå er under utvikling. Symptomer
jod: 1 Treff
ler som flyter rundt i kroppen på andre steder en der kreften opprinnelig vokser (for eksempel i lymfen
medisinsk_ordliste: 1 Treff
: RetinolAktivitetsEkvivalenter der 1 RAE = 1 mcg retinol = 12 mcg ß-karoten (betakar
omega-3: 1 Treff
re gjennomførte tidskriftet Mat&Helse en ny test, der man også undersøkte harskning. Resultatene kan ty
glykemisk_indeks: 1 Treff
r transport av blodsukker ut til kroppens celler, der blodsukkeret forbrennes. Som referanse bruker en
kritikk: 1 Treff
har testet godt nok for eksempel? Muligheten er der. Men selvfølgelig, du ønsker ikke å bli lurt av k
retningslinjer: 1 Treff
oner med kvalifisert medisinsk utdanning, unntatt der det tydelig fremgår. - Dette nettstedet er kun
bok:sunn_aldring: 1 Treff
plementær (kosttilskudd) og alternativ behandling der det er en viss vitenskaplig dekning for stoffenes