Dioksin

Dioksin og dioksinlignende stoffer (DLC) omfatter dioksiner, furaner og PCB. De hører til blandt de mest giftige kjemiske stoffene.

Det vanligst forekommende varianten av dioksin er TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioksin). Giftighet til dioksiner - og stoffer som har lignende virkning som dioksin - måles i forhold til TCDD.

Dioxin dannes ved forbrenning av klorinholdige kjemiske forbindelser med hydrokarboner. Søppelforbrenning er en viktig kilde til dioksiner i miljøet.

Dioksin er kreftfremkallende, det kan skade immunsystemet og forstyrre hormonsystemet, og føre til alvorlig skader på forplantningsevnen og barns utvikling. Dioksin er koblet til medfødte sykdommer, manglende evne til å opprettholde svangerskap, redusert fertilitet, redusert sædcellekonsentrasjon, endometriose, diabetes, lærevansker, undertrykkelse av immunsystemet, lungeproblemer, hudsykdommer, nedsatt testosteronnivå og mye annet.1)

TCDD - Jusjtsjenko og "Agent Orange"

Under «Oransjerevolusjonen» - presidentvalget i Ukraina i 2004 - ble opposisjonens kandidat Viktor Jusjtsjenko plutselig svært alvorlig syk og bragt til sykehus og satt under behandling av et legeteam ledet av Professor Jean Saurat ved universitetshospitalet i Geneve. Teamet skrev i 2009 en notis i Lancet2) om saken. Her fremgår det at det ble funnet 50 000 ganger normalt nivå av dioksinet TCDD i blodet. Viktor Jusjtsjenko ble etter all sansynlighet forgiftet.

To portretter av Viktor Jusjtsjenko, det første i Juli 2004, den andre i Desember samme år.

TCDD er også kjent som det farlige stoffet i «Agent Orange», en ugressdreper og løvfeller som under Vietnamkrigen ble sprøytet i store mengder 3) for å avløve skog i jungelen. Nyere forskning beviser at det er en sammenheng mellom kroniske sykdommer som har rammet hundretusener av vietnamesere og amerikanske vietnam-veteraner 4)

1) For en mer utfyllende oversikt over hvilke sykdommer dioksin er forbundet med, se The American People's Dioxin Report
2) O Sorg, M Zennegg, P Schmid, R Fedosyuk, R Valikhnovskyi, O Gaide, V Kniazevych, J-H Saurat, 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) poisoning in Victor Yushchenko: identification and measurement of TCDD metabolites, The Lancet, In Press, Corrected Proof, Available online 5 August 2009, ISSN 0140-6736, DOI: 10.1016/S0140-6736(09)60912-0.
3) Det ble sprøytet ca 45 millioner liter! Agent Orange i Vietnam, ifølge Operation Ranch Hand