Kelasjonsbehandling

Behandling med kelat som for eksempel edta eller DPMS, for å fjerne tungmetaller som bly, kvikksølv og arsenikk fra kroppen.

Noamalgam.org sin side om avgiftning gir råd om hvordan man kan gå fram for å eliminere kvikksolv fra kroppen. I all korthet går det ut på først å sanerer amalgam og renset ut kvikksølv fra kroppen med store doser kosttilskudd (vitamin_e, sink, selen, magnesium, vitamin_c, omega-3 b-vitaminer), og dernest å avgifte hjernen vha behandling med dpmd og ala.

Årsaker til kvikksølvforgiftning: amalgam, thiomersal (vaksine), miljøforurensing, matvarer (kjøtt fra dyr høyt oppe i næringskjeden. Merk at fisk og fiskeoljer kan inneholde kvikksølv og andre tungmetaller. Du får omega-3 renset for tungmetaller).

edta DMSA, DMPS, DPMS test, ALA (alpha lipoic acid)

EDTA
connecting...

Eksterne lenker

  • noamalgam.org - «Vi er tre menn som alle har vært veldig hardt rammet av kvikksølvforgiftning fra amalgam. Vi har gjort våre erfaringer for å bli bedre, og ønsker å dele dem med andre, derfor har vi laget denne siden».
  • Sjekk Merck Manualen for info om standard behandling ved forgiftning med kvikksølv, bly og andre tungmetaller