Kjemiske symboler

term
definisjon
Al
kjemisk symbol for grunnstoffet aluminium
Br
Grunnstoffet Brom
Ca
kjemisk symbol for grunnstoffet Kalsium (kalk)
Cl
Grunnstoffet Klor
Cu
Grunnstoffet Kobber
F
kjemisk symbol for grunnstoffet Fluor
Fe
[ferro] kjemisk symbol for grunnstoffet Jern
Hg
kjemisk symbol for grunnstoffet Kvikksølv
I
kjemisk symbol for grunnstoffet jod
Li
kjemisk symbol for grunnstoffet Litium
Mg
kjemisk symbol for grunnstoffet Magnesium
Na
kjemisk symbol for grunnstoffet Natrium
Ni
kjemisk symbol for grunnstoffet Nikkel
Pb
[Latin: plumbum] kjemisk symbol for grunnstoffet Bly.
Rn
kjemisk symbol for grunnstoffet Radon
Se
kjemisk symbol for grunnstoffet Selen
Zn
kjemisk symbol for grunnstoffet Sink