Kvikksølv

Noen symptomer på kvikksølvforgiftning

 • utslitthet
 • kalde hender og føtter
 • økt følsomhet for stress
 • hodepine
 • angst, indre uro
 • svimmelhet
 • søvnforstyrrelser
 • nedsatt hukommelse
 • nedsatt konsentrasjon
 • nedsatt evne til innlæring
 • lett depresjon
 • synsforstyrrelser
 • muskel og leddsmerter
 • kronisk bihulebetennelse
 • allergier

Kvikksølv er et tungmetall som er kjent som en farlig nervegift. De mest alvorlige skadevirkninger er skade på nervesystem og nyrer. Høye nivåer kvikksølv under svangerskap kan gi fosterskader.

Kvikksølv akkumuleres i organismer og konsentreres oppover i næringskjeden. Høyre nivåer av kvikksølv finner man derfor hos dyr på toppen av næringskjeden, og hos eldre dyr - hai, gjedde, abbor, tunfisk.

Viktige kilder til forurensing er utslipp fra industri, amalgam i tannfyllinger (50 % kvikksølv), avløp far kloakk og krematorier, sigevann fra fyllinger. Større multivaksinasjonsprogrammer er også en kilde til kvikksølv, der vaksinen inneholder thiomersal (49 prosent kvikksølv).

Man har antatt at amalgam er stabilt og at dosen kvikksølv i vaksiner er uskadelig liten. Man viser bla. til at et fiskemåltid kan gi en like stor dose kvikksølv - rovfisk som hvit tunfisk kan ha et like stor innhold av kvikksølv som en vaksine.

Videospilliste - kvikksølv

1-4: De fire første videoene er med Dr. Boyd Haley om giftigheten av kvikksølv - mener aluminium øker giftigheten av etylkvikksølv i vaksiner. Haley mener at aluminium forsterker kvikksølvets giftighet og at blandingen er mange ganger mer giftig enn organisk kvikksølv alene1)

5-6: Den femte videoen i spillista er fra uiversitetet i Calgary Canada viser hvordan kvikksølv dreper nevroner i hjernen - eksperimentet viser hvordan en levende hjernekultur vokser, og hvordan nevroner degerererer når en dose på noen titalls mikrogram kvikksølv introduseres. Det er mao. biologisk mulig at selv så små doser kan være skadelige.

7-8: Er amalgam virkelig stabilt? Videoene viser bla. hvordan en tann som ble fylt for 25 år siden ryker giftig kvikksølvgass når fyllingen blir stimulert. Uten stimulering er amalgamfyllingene stabile og avgir ikke kvikksølv, men straks de blir påvirket av varmt vann eller blir berørt så lekker de.

9-11: Dokumentaren »Mercury Amalgam Fillings Dangers» vist på den britiske tevekanalen ITV den 16. feb. 2009.

Mark Hyman om kvikksølv og autoimmun sykdom

Legen Mark Hyman om sammenhengene mellom kvikksølv og autoimmune sykdommer - leddgikt (rheumatoid arthritis), lupus (SLE), multippel sklerose, (inflammatorisk tarmsykdom (inflammatory bowel disease, IBD). Den ska inte blandas ihop med IBS (irritable bowel syndrome)), type-1 diabetes, hypothyroidism, and psoriasis. Og om bivirkninger av medisiner som brukes mot autoimmune sykdommer for å dempe immunforsvaret.

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

Eksterne lenker

1) Opptaket med Dr. Boyd Haley ble opprinnelig publusert på autismmedia.org