Medisinske måleenheter

1 kryddermål
1 ml (milliliter)
g/mol
molvekt, molekylvekt, molmasse eller molar masse, M. Det er et mål på hvor stor masse ett mol av et stoff har -dvs. et stoffs massa pr. mol. Molvekten er det samme som atomvekten til stoffet. Det varierer da fra stoff til stoff, med stoffets med atomvekt. For eksempel har karbon-12 en atomvekt på 12. Karbon har da en molvekt på 12 g/mol - dvs 12 gram karbon-12 har ett mol atomer = 6,0221415 × 1023 atomer. Vann har den kjemiske formelen H2O. Fra formelen finner du atomvekten av et vannmolekyl ved å summere atomvekten av komponentene. Det er to hydrogenatomer som har en atomvekt på 1, mens oksygen har en atomvekt på 16. atomvekten til vann er dermed (2 x 1) + 16 = 18. Dvs, vann har en molvekt på 18 g/mol. Mao. 18 gram vann inneholder ett mol vannmolekyler. Se molmassekalkulator. Se forøvrig mol.
kcal
Kilokalorier, eldre måleenhet for energi. 1 kcal = 4,184 kJ.
kJ
Kilojoule -måleenhet for energi. 1 kJ = 0,239 kcal (kilokalorier)
m
milli = 10-3 = 1/1 000 = tusendel
µ
mikro = 10-6 = 1/1 000 000 = milliondel
µg, mcg
Mikrogram, milliondels gram, eller en tusendels milligram. 1000 µg = 1000 mcg = 1 mg (milligram). Denne måleenheten angis ofte som «mcg».
mg
milligram = 0,001 gram = tusendels gram
mcg, µg
forkortelse for mikrogram. Et mikrogram = et tusendels milligram = en milliondels gram (1/1 000 000, eller 1/10–6)
mol
måleenhet for stoffmengde. 1 mol av et stoff = avogadros tall eller avogadros konstant, som er 6,0221415 × 1023. Mol multiplisert med atomvekten til stoffet, (atomer, ioner, molekyler) = stoffets vekt i gram pr. mol g/mol. Formelt er det definert som «like mye stoff som du finner i 12 gram av isotopet C-12 (karbon med 12 isotoper)», som er en annen måte å si «avogadros tall».
n
nano = 10-9 = 1/1 000 000 000 = milliarddel
p
pico = 10-12 = 1/1 000 000 000 000 = billondel
pmol/L
picomol pr. liter. 1 picomol/L = 1 billiondels mol/L = 10-12 mol/L

For omregning, se SI Units for Clinical Data