Det er litt med medisinen og helsevesenets autoritet som med presteskapets messer i middelalderen. Messene ble holdt på latin og var derfor uforståelig for almuen.

Liten medisinsk ordliste

Måleenheter

1 kryddermål
1 ml (milliliter)
g/mol
molvekt, molekylvekt, molmasse eller molar masse, M. Det er et mål på hvor stor masse ett mol av et stoff har -dvs. et stoffs massa pr. mol. Molvekten er det samme som atomvekten til stoffet. Det varierer da fra stoff til stoff, med stoffets med atomvekt. For eksempel har karbon-12 en atomvekt på 12. Karbon har da en molvekt på 12 g/mol - dvs 12 gram karbon-12 har ett mol atomer = 6,0221415 × 1023 atomer. Vann har den kjemiske formelen H2O. Fra formelen finner du atomvekten av et vannmolekyl ved å summere atomvekten av komponentene. Det er to hydrogenatomer som har en atomvekt på 1, mens oksygen har en atomvekt på 16. atomvekten til vann er dermed (2 x 1) + 16 = 18. Dvs, vann har en molvekt på 18 g/mol. Mao. 18 gram vann inneholder ett mol vannmolekyler. Se molmassekalkulator. Se forøvrig mol.
kcal
Kilokalorier, eldre måleenhet for energi. 1 kcal = 4,184 kJ.
kJ
Kilojoule -måleenhet for energi. 1 kJ = 0,239 kcal (kilokalorier)
m
milli = 10-3 = 1/1 000 = tusendel
µ
mikro = 10-6 = 1/1 000 000 = milliondel
µg, mcg
Mikrogram, milliondels gram, eller en tusendels milligram. 1000 µg = 1000 mcg = 1 mg (milligram). Denne måleenheten angis ofte som «mcg».
mg
milligram = 0,001 gram = tusendels gram
mcg, µg
forkortelse for mikrogram. Et mikrogram = et tusendels milligram = en milliondels gram (1/1 000 000, eller 1/10–6)
mol
måleenhet for stoffmengde. 1 mol av et stoff = avogadros tall eller avogadros konstant, som er 6,0221415 × 1023. Mol multiplisert med atomvekten til stoffet, (atomer, ioner, molekyler) = stoffets vekt i gram pr. mol g/mol. Formelt er det definert som «like mye stoff som du finner i 12 gram av isotopet C-12 (karbon med 12 isotoper)», som er en annen måte å si «avogadros tall».
n
nano = 10-9 = 1/1 000 000 000 = milliarddel
p
pico = 10-12 = 1/1 000 000 000 000 = billondel
pmol/L
picomol pr. liter. 1 picomol/L = 1 billiondels mol/L = 10-12 mol/L

For omregning, se SI Units for Clinical Data

Kjemiske symboler

Medisinske termer

term
definisjon
Al
kjemisk symbol for grunnstoffet Aluminium - som du ikke vil ha i kroppen
-algi; algia
[legelatin] -smerte
amyl, amylum
[legelatin] stivelse, stoff som inneholder
amylase
ensym, amyl + ase - stivelse ensym, som spalter stivelse
anatomi
[gk. ana + tomi - opp + skjære, dissekere] oppbyggingen av organismers kropp og struktur
artritt
leddbetennelse
arterie
[gk. luftbeholder] pulsårene som transporterer blod fra hjertet.
-ase
[legelatin] -ensym
-asteni
[legelatin] -svakhet, kraftløshet
Br
kjemisk symbol for grunnstoffet Brom som du ikke vil ha i kroppen
Biskjoldkjertelen
fire små kjertler på skjoldbruskkjertelen som er ansvarlig for regulering av kalsium (kalk) i kroppen
Borderline
på grensen til psykotisk
brady-
[legelatin] langsom
bradycardia, -kardi
puls på under 60 slag i minuttet
Ca
kjemisk symbol for grunnstoffet Kalsium (kalk)
-cardi
[legelatin] -hjerte
cardiomegalia
d.s.s kardiomegali
Cl
kjemisk symbol for grunnstoffet Klor
Cu
kjemisk symbol for grunnstoffet Kobber
cysto-
[legelatin] blære-
dermatologisk
hud-
dermopati
hudsykdom
dyspné
tungpustethet, åndenød
-ektomi
-bortskjæring, fjerning ved bortskjæring, eksisjon
essensielle fettsyrer
(livsnødvendige) fettsyrer som kroppen ikke selv kan lage
etiologi
årsaker til sykdom. Hvorfor noen får et gitt helseproblem.
F
kjemisk symbol for grunnstoffet Fluor
Fe
kjemisk symbol for grunnstoffet Jern
femur
latinsk for lårbenet
ferritin
Jern som er bundet til et lagrinsprotein og er lagret i milt, lever og beinmarg. Anses som godt mål på jernnivå i kroppen.
glandula parathyreoidea
Biskjoldbruskkjertelene
Hb
hemoglobin
Hg
kjemisk symbol for grunnstoffet Kvikksølv
hypertyreose
sykelig stor hormonproduksjon i skjoldbruskkjertelen
hyponatraemia
lav mengde natrium i blodet
hypotermi, hypothermi
nedsatt kroppstemperatur til mellom 30 og 37°C.
hypotyreose, hypothyreose, hypotyreodisme, hypothyreosis
[av lat. hypo - under] nedsatt funksjon i skjoldbruskkjertelen, utilstrekkelig produksjon av tyroidhormon.
sykdomstilstanden med lavt stoffskifte som vanligvis skyldes nedsatt produksjon av hormonet tyroksin fra skjoldbruskkjertelen (glandula thyroidea)
kardi-
[legelatin] hjerte-
kardiomegali, cardiomegalia
forstørrelse av hjertet (langvarig hypertyreose kan forårsake k.)
I
kjemisk symbol for grunnstoffet Jod
IE, IU
Internasjonal enhet. Engelsk International Unit. IE er en mendeenhet basert på effekten av en substans og brukes innefor medisinen for endel vitaminer og hormoner etc.
-itis, -itt
[legelatin] -betennelse
keloid
godartet hudsvulst som gjerne oppstår i gamle sår
letargi
[av gresk lethargos - glemsk] døsig, døsighet, søvnlignende døsighet, apati
en tilstand av bevisstløs som ligner dyp søvn.
Li
kjemisk symbol for grunnstoffet Litium
lip; lipo
[legelatin] fett, som inneholder lipid
-lit
[legelatin] -stein
malabsorpsjon
svekket opptak av næringsstoffer i tarm.
megalo, megali
[legelatin] forstørret
Mg
kjemisk symbol for grunnstoffet Magnesium
MMR
Trippelvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Fra 1983 har alle barn fått tilbud om den kombinerte MMR-vaksine to ganger - ved alder 15 måneder og 12 år.
myalgi
muskelsmerte
myo-
[legelatin] muskel-
Na
kjemisk symbol for grunnstoffet Natrium
Ni
kjemisk symbol for grunnstoffet Nikkel
nevral-, nevro-
[legelatin] nerve-
nevrose
lidelse med lettere nervøse symptomer uten påviselig organisk grunnlag
nodus
knute
nosologi
sykdomslære
nucha
nakke
nukleærmedisin
diagnostikk og behandling av sykdommer med radioaktive isotoper
nyrekolikk
sterke smerter i nyrenregionen som følge av nyrestein
objektive symptomer
symptomer som er observerbare for pasients omgivelser
oedema, ødem
for stor utsiving av væske mellom vevcellene
oligomenorrhoea
[av gk. oligo - få] menstruasjon som er svært lette eller med lange mellomrom, med enn 35 dager.
-oma; -om
[legelatin] -svulst, -tumor
oophoron
eggstokk
ophthalmologi
læren om øyensykdommer
ophthalmoptosis
utstående øyeepler
ophthalmos
øye
opportun
egnet
oral
munnen
palpere
kjenne, berøre, beføle. Eksempel: «Thyreoidea kunne ikke palperes» - kunne ikke kjenne skjoldbruskkjertelen
pan-
[legelatin] hele, all, utbredt
para-
[legelatin] ved siden av
Pb
kjemisk symbol for grunnstoffet Bly
patho; pato-
[legelatin] sykdoms.
patogen
sykdomsdempende
patogenese
sykdoms opprinnelse og utvikling
patologisk tilstand
sykdomstilstand
parathyroid glands
engelsk for biskjoldkjertlene
parotitt
betennelse i ørespyttkjertelen
Kusma - virussykdom med feber, hevelse og smerter i ørespyttkjertelen, spyttkjertelhevelse.
pectus
[legelatin] bryst
pedes
[legelatin] føtter
pes
[legelatin] fot
phyto-
[legelatin] fra planter
phytonutrient
næringsstoff fra planter, vegetabilske næringsstoffer
prevalens
Forekomst. Prevalens gjelder hvor mange som har et gitt helseproblem i en befolkning.
progestin
syntetisk fremstilt progesteron som normalt produseres av eggstokkene.
RAE
RetinolAktivitetsEkvivalenter der 1 RAE = 1 mcg retinol = 12 mcg ß-karoten (betakaroten).
renal
som har med nyrene å gjøre
Rn
kjemisk symbol for grunnstoffet Radon
rubella
Røde hunder - feber, betennelse i øver luftveier, flekkete utslett, oppsvulmede og ømme kjertler i hals og nakke.
Se
kjemisk symbol for grunnstoffet Selen
steato-
[legelatin] fett-, talg-
Statiner
legemidler som benyttes for å redusere blodets innhold av kolesterol -dvs. forebygge mot åreforkalkning (aterosklerose).
STD
Seksuelt overført sykdom
Struma
forstørrelse av skjoldbruskkjertelen
T3
trijodtyronin - hormon som produseres i skjoldbruskkjertelen med 3 jodmolekyler
T4
tyroksin, thyroxin - hormon som produseres i skjoldbruskkjertelen med 4 jodmolekyler
thyreoiditis
betennelsestilstand i skjoldbruskkjertelen
thyreopenia
hypotyreose
thyreoidismus
Hypertyreose
tiamin
vitamin B1
tinnitus
øresus
tocopherol
vitamin E
-tomi
[legelatin] -snitt, ved kutt i
tokologi
fødselslære
toksicitet
giftighet
-topi
[legelatin] -sted, -beliggenhet
Zn
kjemisk symbol for grunnstoffet Sink