Søk

Du ser resultatet av dette søket nedenfor. Hvis du ikke finner det du leter etter, så kan du skape en ny side med samme navn som ditt søk ved å klikke på Lag denne siden-knappen.

Resultat

bly: 1 Treff
Bly ====== Blyforgiftning skader hjerne, nerver, nyrer, lever, blod, forøyelseskanal, kjønnsorganer. Sær
kvikksolv: 1 Treff
orlige skadevirkninger er skade på nervesystem og nyrer. Høye nivåer kvikksølv under svangerskap kan gi f
vitamin_b3: 1 Treff
ftet som fører til niacinmangel. der innvoller og nyrer har nedsatt evne til å bryte ned og absorbere try