Dette nettstedet er kun ment som et medium for «pasient til pasient»-informasjon. Det er ikke ment å erstatte forholdet mellom deg og din lege. Se Retningslinjer.