Omega-3

Omega-3 eller ω-3, er en av to grupper essensielle fettsyrer - dvs. fettsyrer som menneskekroppen ikke kan produsere selv - som det er livsviktig å tilføres gjennom ernæring. Omega-3 - nærmere bestemt omega-3-fettsyrene dha og epa - gir særlig stor helsegevinst for hjertepasienter og for svangre og ammende kvinner.

De viktigste kildene til omega-3 er fisk og sjømat og kosttilskudd (tran). Etterhvert har det også kommet funksjonell mat på markedet med tilsatt omega-3.

Selv om kroppen er i stand til å konvertere vegetabilsk omega-3 (α-linolensyre, alfalinolensyre, ALA) til DHA og EPA, er kroppen dårlig på denne konverteringen. Vegetarianere må derfor ta tilskudd av animalsk Omega-3 - vel og merke DHA og EPA - fiskeolje.

Kunnskapen om fiskeoljenes sunnhet går langt tilbake. I Norge har torskelevertran og tran fra andre fisker vært brukt som kosttilskudd i århundrer. Apotekeren Peter Joachim Möller begynte å produsere medisintran1) på 1850-tallet, 20 år senere er det 70 trandamperier som bruker hans fremstillingsmetode rundt om i landet.

I dag er Omega-3, fiskeolje og tran den desidert mest omsatten produktgruppen på helsekostmarkedet: I alle fall hvis vi skal tro en undersøkelse fra 2005 som viste at det ble det omsatt Omega 3/fiskeolje for 229 millioner og Tran for 2132).

Anbefalt inntak av omega 3 - DHA og EPA

10 prosent av fettet i hjernen er omega 3. Mattilsynet anbefaler å spise mer fisk - både som pålegg og middag. Minst 2 fiskemåltider i uka for friske folk.

Vegetarianere bør kompromisse på animalsk omega-3

Selv om kroppen er i stand til å konvertere vegetabilsk omega-3 (α-linolensyre, alfalinolensyre, ALA) til DHA og EPA, bør vegetarianere må ta tilskudd av Omega-3 - med DHA og EPA - fordi kroppen er dårlig på denne konverteringen.

Slagpasienter

I USA blir slagpasienter anbefalt å få i omega-3 tilsvarernde 7 fiskemåltider i uka 900 mg/d, se video nedenfor.

Som kosttilskudd bør en da ta omega-3 som inneholder minst 1/3-del DHA og 1/3-del EPA.

DHA/EPA Omega-3 for hjertekarhelse

Presentasjon av Dr. Bruce Holub fra www.dhaomega3.org med gjennomgang av flere befolkningsstudier med medisinske forsøk med omega-3 som har indikterer helsefordeler ved inntak av fisk og DHA/EPA når det gjelder hjertekarsykdommer og redusert forekomst av hjerterelatert dødelighet. Dr. Holyb presenterer også ernæringsgapet mellom faktisk og anbefalt inntak.

Du kan se flere presentasjon av Bruce Holub på www.dhaomega3.org

Gravide og ammende

10 prosent av fettet i hjernen er omega 3 (DHA/EPA) og retina inneholder også stor mengde omega 3. Det EU-prosjektet «Early Nutrition Programming och Perinatal Lipid Nutrition» anbefaler gravide å ta 200 mg DHA pr. dag, og viser til at DHA forbedre utvikling fosterets øyne og hjerne. En annen konsekvens er at med 200 mg DHA vil fødselen gå lettere og fødselsvekten vil bli sunnere.

Anbefalt DHA/EPA Omega-3 under svangerskap, amming, spedbarnsalder, og tidlig barndom

Dr. Bruce Holub fra www.dhaomega3.org gjennomgår diverse studier hvor høyt inntak av fisk og DHA/EPA har vist seg å forbedre helsen under svangerskap og amming herunder helsegevinst for barn.

Kvalitetsvurdering av kosttilskudd med omega-3 fiskeolje

Mulige kvalitetskriterier kan man gå ut fra:

  1. Råvarer (lever av torsk og skrei sies å ha bedre kvalitet enn sei og hyse. Sei og hyse er ikke så rik på Vit A og D, marine oljer).
  2. Hvor rik er oljen på Omega 3 - Pris i kroner pr. gram Omega-3
  3. Andel EPA og DHA - hvor stor andel av oljen består av EPA, DHA (og DPA)?
  4. Miljøgifter: Fete fisker og sel befinner seg høyt oppe i næringsskjeden og marine oljer kan inneholde miljøgifter:
  5. Harskning eller oksydasjon er et annet aspekt. Det går på oljens ferskhet, stabilitet og holdbarhet. Harskningen kan måles ved å måle peroksidverdien. Lav peroxidverdi betyr liten oksydasjon, som betyr at produktet ikke er i ferd med å harskne. Pedoksidnivået måles i milliekvivalenter pr. kilo. Og kravet etter Norsk legemiddelstandard (NLS) er 10 mEq/kg.
  6. tungmetaller måles i deler pr. milliard. Etter kravet i Norsk legemiddelstandard (NLS) skal det ikke overstige 100 ppb.
  7. Forråtnelsesstoffer: Dårlig hygiene ved produksjon av oljene og forråtnelsesstoffer fra fiskeråstoffet som brukes til fremstilling av oljen
  8. Rafinering - fremstillingsprosessen.

Kvalitetsproblemene har vært store. Mattilsynet gjennomførte i 2003 en stikkprøvetest på marine oljer som førte til at 5 leverandører trakk produktene sine. Stikkprøvene viste ikke bare svært stor variasjon i innholdet av PCB og dioksiner i de 15 marine oljene som ble hentet inn fra helsekostforretninger, apotek og en dagligvareforretning. Riktignok ble det kun tatt én prøve av hvert merke som ble analysert. Men enkelte av produktene overskred EUs grenseverdi for dioksiner i fiskeolje med 15 ganger. EUs grenseverdi for dioksiner og PCB i fiskeoljer er på 2 pg TE/g -dvs. 2 pikogram toksiske ekvivalenter (TE) pr. gram vare.

3 år senere gjennomførte tidskriftet Mat&Helse en ny test, der man også undersøkte harskning. Resultatene kan tyde på at det fortsatt er enkelte leverandører som sliter med kvaliteten.

Produkt EPA%   DHA Omega 3 % Pris Kr/g Omega 3 Peroksid Dioksiner  PCB Sum pgTE/g
Möller Godt for hjertet 24,20 23,90 55,60 2,89 0,6 0,46 0,09 0,55
Pronova Pikasol 32,80 20,90 62,70 2,94 1,4 0,33 0,23 0,56
Collett Triomar 33,60 21,80 65,30 3,10 2,8 0,31 0,59 0,90
Medtech Eskimo 3 17,80 11,30 36,20 6,78 1,7 0,35 0,07 0,42
Ruis Selolje 7,00 9,30 23,10 12,38 1,2 0,32 0,27 0,59
Pharma Nord Bio Marin 35,70 21,10 66,20 7,16 0,3 6,10 19,00 25,10
Nordic Naturals Omega 3 17,20 10,70 34,70 7,45 1,1 0,49 0,05 0,54
Nordic Naturals Ultimate 37,80 25,00 72,20 6,63 0,1 0,50 0,68 1,18
Vesterålens naturprodukter Fri flyt 31,40 25,70 65,00 6,64 12,0 0,59 2,20 2,79
Vitomega Vitomega 18,00 11,40 35,60 4,79 1,6 0,50 0,14 0,64
KILDE: Mat&Helse

Merk sum TE er summen av piko-gram toksiske ekvivalenter (dioxin + PCB) pr. gram olje. Tabellen kan sorteres ved å klikke på tabellhodene.

Til sammenligning gjennomførte Vitenskapskomiteen for mattrygghet i 2006 en undersøkelse av forekomsten av dioksin og dioksinlignende PCB i norsk sjømat.

Produkt   Dioksin pgTE/g dl-PCB pgTE/g Totalt pgTE/g
Filet av mager fisk (hyse/kolje, sei, torsk) 0,02 0,02-0,14 0,05-0,16
Brisling 0,8 2,2 3
Kveite/hellefisk 0,3 1,2 1,5
Laks, oppdrett - nye prøver  røkt oppdrettslaks 0,5 1,2 1
Laks, oppdrett 0,5 1,2 1,7
Laks, vill 0,4 0,9 1,3
Makrell 0,19 0,56 0,75
Sild 0,8 1,1 1,9
Uer 0,24 0,52 0,76
Ørret, oppdrett 0,6 1,7 2,3
Ørret, ferskvanns 0,35 0,36 0,71
Blåskjell, rå 0,04 0,38 0,42
Krabbe, kokt hel 1,7 1,6 3,3
Reker, kokte 0,01 0,1 0,11
Torskelever 3 29 32
Torskerogn 0,36 0,4 0,76
Tran, handelsvare 0,2 1,8 2
Kaviar av torskerogn 0,18 0,2 0,38
Makrell i tomat, nye prøver 0,7 1 1,2
Makrell i tomat 0,7 1 1,7
Rognleverpostei 0,7 4,3 5
Kilde: Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold (PDF). Vitenskapskomiteen for mattrygghet 2006, tabell 20, s. 121.

1) engelsk betegnelse for medisintran: Pharmaceutical Grade Fish Oil