Oppslagsverk

Biologi

Ernæring

Kosttilskudd

Næringsmidler

matvaretabellen - sorterbare og interaktive tabeller med informasjon om naringsinnhold i matvarer. Tjenesten er utviklet av Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.

Frukt.no - Leksikon for frukt, grønnsaker, bær, poteter, nøtter og eksotiske. Omtaler og bilder av rundt 340 produkter. Tjenesten leveres av Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Lebensmittel-Lexikon redigert av Waldemar Ternes

Medisinske oppslagsverk på nettet

Hvor finner du helseinformasjon på nettet? :-?

Medisinske håndbøker på nett

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.
Merck Manual of Diagnosis and TherapyMerck Manual of Diagnosis and Therapy - lærebok eller håndbok i diagnose og behandling av sykdommer myntet på studenter og helsepersonell. Men med gode engelskkunnskaper er dette noe av det beste som finnes av standard informasjon om sykdomstilstander. - Denne håndboka er en del av «The Merck Manual ONLINE MEDICAL LIBRARY», som inneholder en rekke titler også for pasienter og pårørende, for veterinærer etc: «The Merck Manual for Patients and Caregivers», «The Merck Manual of Health & Aging», «The Merck Manual of Geriatrics», «The Merck / Merial Manual for Pet Health», «The Merck Veterinary Manual». Gratis tilgjengelig.

Merck Manual Home Edition for Patients & Caregivers The Merck Manual of Medical Information — Second Home Edition. Denne er som tittelen antyder myntet på pasienter og omsorgspersoner og er basert på Merck-manualen, men skrevet i et dagligdags og lettere tilgjengelig språk.

Her forklares sykdommer, hvem som får dem, symptomer, hvordan sykdommene blir diagnistisert, hvordan du kan forebygge mot dem, og hvordan de blir behandlet. Du finner også informasjon om prognose, sykdomsforløp. Gratis tilgjengelig.

eMedicine - Medscape's Clinical Reference - klinisk referanse med 6500 artikler og over 10 000 bidragytere.

Ortopedi: The WorldOrtho Textbook of Orthopaedics, Trauma and Sports Medicine. - fulle lærebøker i først og fremst ortopediske emner. Simple Guide to Orthopaedics, Idrettsmedisin: Oxford Handbook of Sports Medicine. Skadebehandling / førstehjelp: Simple Guide to Trauma. Polio (poliomyelitt, barnelammelse): A Simple Guide to Poliomyelitis including Appliances and Rehabilitation (Engelsk) | (Fransk). Tyfus og salmonella: Typhoid Fever & other Salmonella Infection

Anatomi: Gray's Anatomy of the Human Body - Eldre lærebok i anatomi fra 1918, men rik på svært gode og detaljerte illustrasjoner og tegninger. BrainMaps.org

Medisinske referanser pubmed etc.

Helsebiblioteket.no inneholder tidsskrifter i fulltekst, medisinske databaser, retningslinjer og nyttig fagstoff. Det er en portal for søk i PubMed, Lancet og andre vitenskaplige publikasjoner og helserelaterte akademiske tidsskrifter. Norsk Elektronisk Legehåndbok eller den amerikanske legemiddeldatabasen LexiComp får imidlertid bare registrert helsepersonell tilgang til, men mange av de øvrige betaltjenestene er tilgjengelig for alle brukere fra Norge (uten registrering). Se også kunnskapsbasertpraksis.no som gir en innføring i hvordan du finner fram til og best forholder deg til den informasjonen du leter etter.

National Library of Medicine - the world's largest medical library. The Library collects materials and provides information and research services in all areas of biomedicine and health care.

Medline er en del av NLM med helseinfo myntet på pasienter.

Tidsskrift for den norske legeforening

Sykdommer

Pasienthåndboka

NettDoktor.no

Doktor Online

Helse Bergen

Den danske Lægehaandbogen

Lommelegen.no - still spørsmål

Helsenett

Legesiden.no - grunnlagt av legene Kjetil Nerhus og Greger Lønne for å lette tilgang til medisinsk informasjon på internett for norske leger

Legemidler - informasjon om legemidler

 • Norsk legemiddelinformasjon
  • Felleskatalogen - katalog over farmasøytiske spesialpreparater markedsført i Norge
  • DRUID er en database over «legemiddelinteraksjoner» - oversikt over hvilke legemidler som ikke bør kombineres, som bør tas på ulikt tidspunkt, eller som bør kombineres med forsiktighet.
  • Relis - REgionale LegemiddelInformasjonsSentre - offentlig tjeneste for helsepersonell. RELIS er bemannet med leger og farmasøyter, og er knyttet til de klinisk-farmakologiske miljøene ved universitetssykehusene. RELIS gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon og svarer på spørsmål fra helsepersonell om legemidler og terapi, bivirkninger, interaksjoner, graviditet, amming m.m. Relis får pengene sine fra Helse- og omsorgsdepartementet og er dermed økonomisk avhengig av å være politisk korrekt.
 • Svensk legemiddelinformasjon
  • FASS Svenske legemiddelkatalog
  • Janusinfo - Svensk legemiddelinformasjon
 • Engelsk legemiddelinformasjon
  • EPG Online (merk at du her kan velge Norsk språk)
  • eMC - The electronic Medicines Compendium (eMC) - stadig oppdatert informasjon om godkjente medisiner i Storbritannia. All informasjon er sjekket og godkjent av myndighetsorganer fra UK eller EU som er ansvarlig for godkjenning av medisiner.
  • RxList - The Internet Drug Index for prescription drugs and medications

Se forøvrig Legemiddelportalen

Blødprøver, referanseområder, normalverdier

Fürst Blåboka med oversikt over Referanseområder og Analyseliste(hjelp til tolkning av data)

Unilabs laboratoriehåndbok - for medisinsk biokjemi og medisinsk mikrobiologi.

Online symtomsjekk - selvdiagnostisering

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.