Retningslinjer for dette nettstedet

  1. Råd og informasjon som tilbys og presenteres på dette nettstedet er ikke gitt av personer med kvalifisert medisinsk utdanning, unntatt der det tydelig fremgår.
  2. Dette nettstedet er kun ment som et medium for å formidle informasjon fra pasient til pasient.
  3. Informasjonen på dette nettstedet er ikke ment å erstatte forholdet mellom deg og din lege.
  4. Såvidt mulig vil informasjon på denne siden være støttet av tydelige referanser til kildedata og, hvor mulig, ha spesifikke HTML-lenker til datakildene.
  5. Dato for seneste oppdatering / endring av sider vil tydelig framgå.
  6. Utsagn som vedrører fordeler / egenskaper av en spesifikk behandling / metode, et kommersielt produkt eller tjeneste vil være dokumentert av relevante referanser på samme måte.
  7. Eventuell økonomisk støtte som er gitt til dette Internett-området vil bli tydelig angitt, såvel identiteten til kommersielle som ikke-kommersielle organisasjoner som har bidratt økonomisk, med tjenester eller materiell for Internett-området.
  8. Om reklame er en kilde til finansiering vil dette tydelig fremgå. All reklame og annet promoteringmateriell vil presenteres for brukeren på en måte og i en slik sammenheng at det tydelig skiller seg fra den opprinnelige informasjonen som er skapt av institusjonen som vedlikeholder Internett-området.