Tarmkreft

Naturlegemidler: marietistelfro

Nyhetsanker på CBS Katie Courics har vært en drivende kraft i kampen mot tarmkreft og har brukt sin posisjon til å fremme organisasjonen Stand Up to Cancer, etter at hennes mann døde av tarmkreft i 1998. Hun mottok den prestisjetunge Peabody-prisen for teveserien «Confronting Colon Cancer»:

fra wikipedia

Tarmkreft er en av våre vanligste kreftformer. Vel 3100 nye tilfeller oppdages hvert år. Menn og kvinner er like utsatt.

Tarmkreft er den vanlige betegnelsen på ondartede svulster i tykktarmen eller endetarmen. Svulstene sitter oftest i tykktarmens siste del eller i endetarmen.

Tykktarmen er omtrent halvannen meter lang, og forbinder tynntarmen og endetarmen. Fordøyelsesprosessen er i hovedsak avsluttet i siste del av tynntarmen. Tykktarmens viktigste funksjon er oppsuging av vann. Endetarmen, som er cirka 15 cm lang, er den siste del av tarmen, mellom tykktarmen og endetarmsåpningen.

Kostholdet har trolig en viss betydning for utvikling av denne kreftformen. Mat med mye fett og lite fiber, samt lavt inntak av grønnsaker og frukt, øker risikoen. Omtrent 10 prosent av pasientene har en arvelig disposisjon. I risikogruppen er også personer med langvarig ulcerøs kolitt, en betennelsessykdom i tarmen.

Av de 3000 personene med svulst i tykktarm og endetarm, regner en med at ca. 5-10% skyldes genfeil i familier.Arvelig tykktarmskreft nedarves etter et autosomalt dominant arvemønster. Det vil si at barn av en person med påvist genfeil har 50% risiko for å arve sykdomsgenet, og 50% sjanse for ikke å arve det. I alle familier med flere syke med tykktarm/livmorkreft, er det viktig å sette opp en nøyaktig familiehistorie.

Symptomer

Symptomene vil være forskjellige alt etter hvor i tarmen svulsten sitter. Det første sykdomstegn vil likevel oftest være knyttet til avføringen. I mange tilfeller er det første symptomet endringer i avføringsvaner som har vært uendret i mange år. Når voksne mennesker får forandringer i avføringens konsistens eller farge, bør dette undersøkes dersom endringene ikke går tilbake etter 1-3 uker. Blod og slim i avføringen er også symptomer som absolutt må tas alvorlig. Er det tidligere påvist blødende hemoroider, skal man ikke ta for gitt at det er det samme problem som er årsaken til nye blødninger. Uvanlig trykk i underlivet eller smerter i magen kan være tegn på tarmkreft. Hos noen kan lav blodprosent være tegn på svulst i tarmen.