Thiomersal - kvikksølv i vaksiner

Thiomersal (C9H9HgNaO2S) - også kjent som thiomersosal, thimerosal, timerosal, timerfonat, etylkvikksølv, Merthiolate, Merfamin, natrium-2-(ethylmercurithio)benzoat, sodium ethylmercurithiosalicylate, kvikksølvetyl-natriumthiosalisylat - er et produkt som inneholder ca 50 prosent kvikksølv og som er brukt som konserveringsmiddel i en rekke medisiner, og særlig i vaksiner1), og som antiseptisk middel ved operasjoner. Thiomersal fungerer antiseptisk og soppdrepende. Stoffet sies å være faset ut i vaksiner for barn i USA, EU og andre land.

Hypotesen at Thiomersal som årsak til autisme

Dr. Boyd Haley er professor i kjemi ved Kjemisk institutt ved University of Kentucky. I dette intervjuet diskuterer Dr. Haley kvikksølvforgiftning som en årsak til autisme. Han forteller også om de primære kildene til kvikksølvforgiftning i vaksiner og tannamalgamer.

Eksterne lenker

»The thiomersal controversy describes claims that vaccines containing the mercury-based preservative thiomersal contribute to the development of autism and other brain development disorders. The current scientific consensus is that no convincing scientific evidence supports these claims.»

Nyheter om Thiomersal

1) Wikipedia - Thiomersal / Merthiolate … has been used as a preservative in vaccines, immunoglobulin preparations, skin test antigens, antivenins, ophthalmic and nasal products, and tattoo inks.