Søk

Du ser resultatet av dette søket nedenfor. Hvis du ikke finner det du leter etter, så kan du skape en ny side med samme navn som ditt søk ved å klikke på Lag denne siden-knappen.

Resultat

Matchende wikinavn:

thiomersal: 12 Treff
~~NOTOC~~ ====== Thiomersal - kvikksølv i vaksiner ====== <gchart 380x120 pie3d #0000ff #ffffff right> Karbon ... Oksygen 7,9% = 7.9 Svovel 7,9% = 7.9 </gchart> **Thiomersal** (''C<sub>9</sub>H<sub>9</sub>HgNaO<sub>2</sub>S... ig i [[vaksiner]](([[http://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal|Wikipedia]] - Thiomersal / Merthiolate ... has be... ks.)), og som antiseptisk middel ved operasjoner. Thiomersal fungerer antiseptisk og soppdrepende. Stoffet sie
hypotyreose: 1 Treff
- [[kvikksolv]], [[amalgam]], vaksiner med [[thiomersal]] - brom - flour - klor
kvikksolv: 1 Treff
en kilde til kvikksølv, der vaksinen inneholder [[thiomersal]] (49 prosent kvikksølv). Man har antatt at amal
kelasjonsbehandling: 1 Treff
Årsaker til kvikksølvforgiftning: [[amalgam]], [[thiomersal]] (vaksine), miljøforurensing, matvarer (kjøtt fr
vaksiner: 1 Treff
ikksølvforsgiftning fra vaksiner, se artikkelen [[thiomersal]] http://thinktwice.com/ http://www.vaclib.org